Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego

W ostatnich latach bardzo zauważalny jest spadek wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych, a także cen nieruchomości. Jest to sygnał ostrzegajmy przed coraz bardziej wyraźnym pogorszeniem się sytuacji na rynku budowlanych. To zjawisko możemy z pewnością zauważyć gołym okiem w niejednym większym mieście w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła również swoje wprowadzając rekomendację S. Czyli inaczej mówiąc stopniowy wzrost wymaganego, minimalnego wkładu własnego na zakup własnego domu bądź mieszkania. Jak się jednak okazuje jest to bariera która bez problemu jesteśmy w stanie przejść. Jest kilka bardzo prostych sposobów na poradzenie sobie z brakiem gotówki a tym samym ominięcie zaostrzenia wprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z roku na rok mogliśmy zauważyć zjawisko całkowitego znikania z polskiego rynku kredytów hipotecznych bez tak zwanego wkładu własnego. Taka sytuacja ma miejsce za sprawą tak zwanych zapisów rekomendacji S która została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowo. Zapisy te zaostrzyły kryteria przydzielanych kredytów i narzuciły bankom przykręcenie śruby prze zaostrzenie zabezpieczeń systemu bankowego oraz samych kredytobiorców przed ryzykiem kredytowym.

O kredyty hipoteczne jest coraz trudniej a wkład własny w finansowaniu zakupu nieruchomości wynosi około 10 procent. Niestety nie każdy jest w stanie sprostać tym wymogom dlatego tez ten jeden z najbardziej korzystnych produktów bankowych staje się coraz bardziej nie do osiągnięcia. Zdolność kredytowa Polaków rośnie wraz ze spadkiem stóp procentowych. Jednak wymogi coraz wyższego wkładu własnego uderza szczególnie w młodych ludzi, którzy poszukują możliwości na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu.

Chcąc zaciągnąć kredyt mieszkaniowy na 450 tys. zł – mamy małe szanse. Na taki kredyt może pozwolić sobie trzyosobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto miesięcznie, a to dla wielu młodych ludzi jest warunek nie do spełnienia. Zaciągnięty dług w takiej wysokości odpowiada jak widać niemal 90-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

W przedstawionym wyżej przypadku trzy osobowa rodzina musiałaby zadłużyć się na około 30 lat, korzystać przy tym z bankowego rachunku i karty kredytowej, a w wielu przypadkach również z dodatkowych ubezpieczeń jakie oferuje bank. Jak się jednak okazuje zgodnie z zaleceniami KNF, aby otrzymać kredyt w wysokości 450 tys. złotych, musi mieć nawet około 45 tys. Złotych wkładu własnego.

Jak się okazuje banki przydzielają coraz mniej kredytów gotówkowych z pewnością spowodowane jest to coraz większymi zaostrzeniami na etapie ubiegania się o kredyt. Nie jednokrotnie jednym z elementów których nie jest w stanie spełnić przeciętny polak jest oczywiście zdolność kredytowa. Pamiętajmy jednak o tym, że jest kilka prostych sposobów aby zwiększyć swoją zdolność w prosty sposób. Na etapie ubiegania się o kredyt warto zasięgnąć konsultacji z doradcą finansowym.

Wynagrodzenie parabanku

Kredytobiorca myśli najczęściej, że wynagrodzenie pożyczkodawców, szczególnie instytucji pozabankowych to przede wszystkim oprocentowanie nominalne. Nic bardziej mylnego. Przeciętny parabank zarabia najwięcej na prowizjach oraz na opłatach niestandardowych, niestety często ukrytych w regulaminach obsługi klienta. W artykule poznasz główne składniki wynagrodzenia parabanku, a także główne problemy branżowe związane z tendencją do ograniczania kosztów pozaodsetkowych.

Oprocentowanie nominalne w umowach kredytowych jest ograniczone ustawowo. Wynosi bowiem maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej. NBP aktualizuje stopy lombardowej na własnych witrynach, a zatem każdy kredytobiorca bez problemu zapozna się z oprocentowaniem nominalnym stosowanym praktycznie w całej branży pożyczkowej. Ze względu na ograniczenie oprocentowania nominalnego prywatne firmy pożyczkowe stosują zróżnicowane techniki zwiększania dochodów. Najpopularniejsza strategia to połączenie oprocentowania nominalnego z prowizjami. Akurat prowizja jest odliczana od podstawowej kwoty kredytu. Kredytobiorca powinien przemyśleć, ile pieniędzy faktycznie potrzebuje już pod odjęciu prowizji pożyczkodawcy. W parabankach spotkasz się również z opłatami za rejestrację na stronie internetowej, z opłatami za rozpatrzenie wniosku kredytowego, bez gwarancji pozyskania gotówki, z opłatami za dojazd agenta parabanku do klienta. Akurat dojazd agenta parabanku do klienta jest bardzo ważny dla kredytobiorców oddalonych od największych aglomeracji miejskich. Wynagrodzenie parabanku to również w pewnym sensie ubezpieczenie. Kredytobiorca przenosi bowiem na parabank wszystkie prawa do świadczenia przy ewentualnych problemach ze spłatą zobowiązania. Dzięki temu prywatna firma pożyczkowa jest maksymalnie zabezpieczona przed wpadkami ekonomicznymi. Wynagrodzenie parabanku to przede wszystkim koszty pozaodsetkowe ponoszone przez kredytobiorcę. Ustawa antylichwiarska według doniesień Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada mocne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych w niedalekiej przyszłości. To z dużym prawdopodobieństwem ograniczy zyski większości parabanków, a także wywoła zamieszanie formalne przy podpisywaniu umów.

Wynagrodzenie parabanku składa się zatem z oprocentowania nominalnego (podstawa) i z prowizji, czy dodatkowych opłat manipulacyjnych (koszty pozaodsetkowe). Im mniej opłat, tym oczywiście lepiej dla klienta. Z powodu ograniczenia zarobków parabanki przenoszą się przede wszystkim do internetu. Likwidacja oddziałów stacjonarnych i obsługa mobilna to coraz rzadsze elementy oferty instytucji pozabankowych.

Co należy wiedzieć o karcie kredytowej Visa?

Jeśli chodzi o produkt finansowy to tak naprawdę nie będzie istnieć taki co odnotowałby w ostatnim okresie czasu większego zainteresowania jak w przypadku kart kredytowej. W przeciągu poprzednich lat ilość kart kredytowych w odniesieniu do portfeli Polaków wzrosła i to w dość dużym stopniu.

Działanie karty kredytowej nie należy do skomplikowanego. Należy to oczywiście określać jako klucz do skarbonki z pieniędzmi. Wykorzystanie jego dotyczy tego momentu kiedy zajdzie taka potrzeba. Pod sam koniec okresu rozrachunkowego ta kwota winna zostać włożona z powrotem do sejfu. Jeśli chodzi o płacenie kartą debetową jaka została dodana do konta osobistego to następuje wydawanie własnych pieniędzy. W przypadku płacenia kartą kredytową następuje otrzymanie pieniędzy jakie mogły zostać udostępnione przez jednostkę banku. Należy mieć świadomość tego iż pieniądze na rachunku karty kredytowej nie należy traktować jako te wyłożone. Klient winien je zwrócić, a z tego powodu przeczytanie umowy to niezwykle istotny czynnik. Istnieją szczególne terminy o jakich należy mieć pełną świadomość. Do nich oczywiście warto zaliczać okres spłaty, okres rozliczeniowy, spłata zadłużenia oraz limit zadłużenia. Wyjaśnienie tych pojęć nie należy zaliczać do niczego skomplikowanego. Okres rozliczeniowy w tym przypadku będzie charakteryzować 30 dni, gdzie klient może bez problemu płacić kartą. Limit zadłużenia warto definiować jako kwotę do zadłużenia w odniesieniu do karty kredytowej. W codziennym życiu może zostać zdefiniowana jak wielokrotność dochodów miesięcznych użytkownika. Biorąc pod uwagę okres spłaty należy wymieniać okres rozliczeniowy(dość często to 30dni), a pomimo tego należy tutaj wyróżniać grace period. W tej sytuacji chodzi oczywiście o czas odroczenia spłaty zadłużenia. Kartą kredytową Visa nie mogą się posługiwać oczywiście sami bogacze płacąc za ekskluzywne zakupy. Jej dostępność może dotyczyć większej ilości osób.

Planowanie wydatków z wykorzystaniem karty kredytowej VISA nie może być żadnym problemem. Zestawienie transakcji dotyczy oczywiście wyciągu z rachunku. Na koniec każdego okresu rozliczenia uda się widzieć w bardzo wyraźny sposób to jaka kwota została wydana, jaka kwota pieniędzy została spłacona, czy została wykorzystany cały limit kredytu, a także ilość pieniędzy do wykorzystania w następnym terminie rozliczeniowym. Wykorzystanie karty VISA dotyczy osób na całym świecie jakie bardzo często zamierzają w sposób bezpieczny płacić za zakupy.

Dyskusja o kosztach kredytu

Wyszukiwanie ofert kredytów gotówkowych jest w rzeczywistości multimedialnej bardzo uproszczone. Możesz wykorzystać, np. potencjał porównywarek kredytów gotówkowych. Jeżeli sprawdzasz podobne narzędzia i monitorujesz rynek kredytowy na pewno masz do czynienia z ogromem dodatkowych informacji dotyczących nawiązywania współpracy z pożyczkodawcą. Najważniejsze składniki umowy kredytowej z perspektywy kredytobiorcy to oczywiście skala ponoszonych kosztów w całym okresie trwania zobowiązania. Koszt kredytu również dzieli się na kilka punktów. Zrozumienie faktycznych kosztów kredytu to nie tylko większe bezpieczeństwo budżetu gospodarstwa domowego, ale też duży komfort psychiczny i szansa na wybranie idealnej oferty. Przejdźmy zatem do dyskusji o kosztach kredytu w praktyce.

Koszty kredytu gotówkowego przedstawiają się podobnie z perspektywy osoby fizycznej, a także właściciela działalności gospodarczej. Odsetki to składnik główny. Odsetki nalicza się od zaciąganego kapitału początkowego. Polityka monetarna dotycząca kształtowania stóp procentowych wpływa najbardziej na odsetki. Przy wysokich stopach procentowych płacisz odpowiednio więcej, a przy niskich stopach procentowych mniej. To naturalna perspektywa kształtowania popytu i podaży pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Koszt kredytu to również odsetki i wiele opłat dodatkowych, najczęściej niezwykle podejrzanych. Za co możesz dopłacić? Przede wszystkim za rozpatrzenie samego wniosku. W takiej sytuacji płacisz bezpośrednio za rozpatrzenie wniosku, natomiast wcale nie musisz dostać założonego kredytu gotówkowego. Wiele nieuczciwych parabanków wykorzystywało podobne techniki do zbierania wyłącznie opłat za rozpatrzenie wniosku, przy jednoczesnym odrzucaniu praktycznie wszystkich klientów. Aby zminimalizować ryzyko współpracy z nieuczciwymi podmiotami na rynku kredytowym powinieneś monitorować listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, opinie od dotychczasowych klientów, branżowe rankingi firm pożyczkowych, a także recenzje branżowych ekspertów. Warto również porozmawiać z rzecznikiem praw konsumenta. Wielu rzeczników zajmuje się sprawami parabanków, a konkretnie lichwiarskich praktyk. W niektórych umowach występuje dopłata za dojazd do klienta. Uważaj na wszystkie „opłaty manipulacyjne”, bo to często niezbyt jasna kategoria. Ważny koszt w kredycie to ubezpieczenie, szczególnie na wypadek śmierci, czy pogorszenia aktualnej sytuacji życiowej. Jeżeli masz niezbyt dobrą zdolność kredytową na pewno poniesiesz koszty zabezpieczeń. Zobacz również, czy płacisz dodatkowo za wcześniejszą spłatę pożyczki. Taka forma opłaty wyrównuje w pewien sposób straty banków detalicznych oraz parabanków. Zapoznaj się też dokładnie z regulaminem opłat w kwestii podpisywania aneksów do umowy.

Aktualnie banki detaliczne i inni pożyczkodawcy przedstawiają informacje skondensowane o całkowitych kosztach kredytu. To po prostu wskaźnik RRSO, w którym znajduje się już całość opłat, chociaż w praktyce bywa różnie. Wskaźnik RRSO jest bardzo ważny przy typowaniu najlepszych ofert kredytów gotówkowych na rynku. W RRSO znajduje się nie tylko skala odsetek, ale też prowizje, czy koszty ubezpieczenia. A to już duże ułatwienie. Niskie oprocentowanie nie stanowi o opłacalności kredytu gotówkowego, ale dopiero porównanie wszystkich kosztów daje wgląd do jakości współpracy z instytucjami finansowymi. Świadomy klient nie da się nabrać na opłaty dodatkowe w masowej skali.

Na czym polega konsolidacja kredytu?

Niektóre gospodarstwa domowe zaciągają zbyt wiele kredytów. Nie chodzi tylko o pożyczki gotówkowe z banków detalicznych oraz z parabanków, ale także o zobowiązania na rachunku bieżącym, czy o kredyty występujące na poziomie różnych sieci handlowych. Nadmierna liczba kredytów na poziomie gospodarstwa domowego generuje naturalnie większe koszty przelewów, często problemy ekonomiczne, dysproporcje w spłacie rat. Każdy kredyt różni się bowiem warunkami. Poza tym większa baza kredytów tworzy ryzyko wejścia do spirali zadłużenia.

Konsolidacja to jedno z narzędzi do ochrony kredytobiorcy przed wejściem na drogę spirali zadłużenia, która najczęściej kończy się ustanowieniem bankructwa. Konsolidacja to krótko mówiąc połączenie wielu rzeczy w jedną, w tym przypadku kredytów i to praktycznie wszystkich typów. Konsolidacja obejmuje pożyczki na dobra konsumpcyjne, pożyczki samochodowe, drobne zobowiązania na rachunku osobistym, a także większe kredyty. Najważniejsza korzyść konsolidacji to ograniczenie kosztów dotychczasowych przelewów (często kilkadziesiąt złotych, w wielu przypadkach to spora część raty miesięcznej). W kredytach konsolidacyjnych wykorzystujesz wydłużenie okresu spłaty zobowiązania dopasowane idealnie do warunków funkcjonowania twojego gospodarstwa domowego, a przy tym otrzymujesz bardzo niską ratę miesięczną. Konsolidacja to zatem element ochrony gospodarstwa domowego przed problemami ekonomicznymi wynikającymi ze złego zarządzania dotychczasowym zadłużeniem. Najlepiej oczywiście kredyt konsolidacyjny zaciągać w okresie niskich stóp procentowych. Wtedy tanim kredytem spłacisz droższe pożyczki pozyskane w przeszłości. Większość kredytów konsolidacyjnych nie uwzględnia drogiego ubezpieczenia, czy opłat dodatkowych.

Na rynku występują również kredyty konsolidacyjne o charakterze hipotecznym. Dzięki takim kredytom pozyskujesz ponad pięćdziesiąt procent wartości nieruchomości, co pozwala najczęściej wyjść ze spirali długu. Konsolidacyjne kredyty hipoteczne wyróżniają się znacznie niższymi stawkami od standardowych kredytów gotówkowych. Oczywiście niska cena w tym przypadku idzie z ryzykiem ewentualnej utraty nieruchomości przy wystąpieniu ponownych problemów z płynnością.

Kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że przeprowadzisz symulacje, porównasz oferty występujące w bankach detalicznych oraz w parabankach. Jeżeli masz niewielkie doświadczenie w negocjacjach zatrudnij niezależnego eksperta (doradcę finansowego). Jak oceniasz potencjał konsolidacji kredytów?