Thursday, July 11, 2019

Kredyt hipoteczny, a krytyczne błędy kredytobiorców

Wejście na rynek kredytów hipotecznych wymaga doskonałego przygotowania ekonomicznego, a także wiedzy o trendach w nieruchomościach. Błędy w procesie decyzyjnym występują dość często i warto przyjrzeć się podstawowym czynnikom ryzyka.

Jaka wiedza przydaje się przy zaciąganiu kredytu hipotecznego?

Powinieneś przejrzeć przepisy ustawy o kredycie hipotecznym, prawo bankowe, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, w tym zasady podpisywania umów kredytowych. Unikaj podpisywania zobowiązań z klauzulami niedozwolonymi. Listę klauzul niedozwolonych znajdziesz w raportach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozpoznanie zmian w polityce monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski to jeden z najważniejszych punktów umożliwiających wytypowanie najlepszego momentu wejścia do kredytu hipotecznego. Przy wysokich stopach procentowych opłacalność kredytowania nieruchomości maleje ze względu na podniesienie rat. Dużo błędów pojawia się w procesie oceny zdolności kredytowej konsumenta. Złe przygotowanie formalne, niepotwierdzone dochody, wycena nieruchomości niezgodna z założeniami banku detalicznego, zgoda na produkty dodatkowe przy sprzedaży wiązanej to kolejne obszary do rozpatrzenia.

Prawo chroni kredytobiorcę

Aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym wyeliminowała większość problemów konsumentów. Bank musi obecnie podawać pełne informacje o zobowiązaniu w celu bezproblemowego porównania ofert między placówkami. Kredytobiorcy nie mogą pobierać opłat za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, narzucać nietypowych warunków sprzedaży wiązanej (krzyżowej). Prawo chroni konsumenta przed nadużyciami, a jedna z ciekawszych zmian w ustawie to zakaz udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych, chyba że kredytobiorca w nich zarabia. Możesz spotkać się z błędami przy analizie kosztów kredytu hipotecznego. Wskaźnik RRSO w tym przypadku nie wystarczy do całkowitej oceny. Dlaczego? Nie daje pełnego obrazu obciążenia, waha się przy zmianie rat z równych na malejące, do tego wymaga określenia właściwego terminu spłaty zadłużenia.

Czy współpraca z pośrednikiem ma sens przy niskiej wiedzy ekonomicznej?

Błędy można oczywiście wyeliminować przez zlecenie wszystkich działań formalnych pośrednikowi. To faktycznie ważna zasada, ponieważ agenci kredytów hipotecznych podlegają pod proces egzaminacyjny, wykupują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a do tego nie pobierają prowizji bezpośrednio od klienta, tylko od banku. Według najnowszych danych przez pośredników przechodzi około połowa wszystkich umów, co nie dziwi ze względu na stosunkowo niską wiedzę ekonomiczną krajowego społeczeństwa.

Kilka wskazówek na podsumowanie:

  • nie zaciągaj kredytu hipotecznego pod maksymalny poziom zdolności kredytowej, ponieważ ograniczysz tym samym pole manewru ekonomicznego,
  • nie żałuj pieniędzy na ściągnięcie raportów o własnej zdolności kredytowej, co pozwoli na optymalne porównanie umów kredytów hipotecznych,
  • wykrycie klauzuli niedozwolonej w umowie kredytowej oznacza, że nie ponosisz żadnej odpowiedzialności finansowej i zazwyczaj bez problemu wygrasz z dużą instytucją przy wsparciu UOKiK,
  • maksymalny okres kredytowania to pułapka finansowa, ponieważ spłacasz w tym czasie bardzo duże odsetki. Im szybciej spłacisz kredyt hipoteczny, tym lepiej dla budżetu domowego,
  • nie bój się składania kilku wniosków kredytowych w wielu bankach. W takim przypadku rzadko dochodzi do ograniczenia punktacji kredytowej,
  • historia kredytowa nie jest niezbędna w ramach zaciągania kredytu hipotecznego, więc nie musisz wcześniej pozyskiwać i spłacać pożyczek krótkoterminowych. To jeden z najpopularniejszych błędów występujących w świadomości początkujących kredytobiorców.